Konferansziék

Levezető elnökök, konferansziék bemutatása

Dr. Jánoska Ferenc - okl. erdőmérnök, egyetemi docens, Soproni Egyetem (SE)

Született: Esztergom, 1966.

Okleveles erdőmérnök, okleveles természetvédelmi szakmérnök, a mezőgazdasági (erdészet) tudomány kandidátusa; Soproni Egyetem  Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézet

Kutatási és érdeklődési szakterületei: Vadbiológia, vadgazdálkodás, zárttéri vadtenyésztés, mezőgazdasági vadkár, igazságügyi szakértés, stb.

 

Prof.Dr. Heltai Miklós - okl. agrármérnök, intézet igazgató egyetemi tanár, az MTA doktora, MATE- Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet

Született: Budapest, 1967.

Okleveles agrármérnök (1992), vadgazdálkodási szakmérnök (1998), jogi szakokleveles vadászati szakember (2015). A doktori (PhD) fokozat 2003-ban, habilitáció 2011-ben, MTA doktora (DSc) 2017-ben. Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet, intézetigazgató egyetemi tanár.

Kutatási és érdeklődési szakterületei: hazai emlős ragadozó fajok, aranysakál állománydinamikai kutatások, gazdálkodási stratégiák kidolgozása, fajvédelmi tervek, vadfajok urbanizációja, stb.

 

Prof.Dr. Sótonyi Péter - állatorvos, egyetemi rektor, az MTA doktora, Állatorvostudományi Egyetem

Született: Mosonmagyaróvár, 1954.

Állatorvosdoktori diploma (1979). Az Állatorvostudományi Egyetemen 1985 óta dolgozik. Jelenleg az Állatorvostudományi Egyetem rektora, az Anatómiai és Szövettani Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a Semmelweis Egyetem és a Kaposvári Egyetem Tiszteletbeli Doktora, A Magyar Lovassport Szövetség alelnöke. A Magyar Olimpiai Bizottság tagja. Állatanatómia tárgykörben számos tantárgy oktatója magyar és német nyelven. Hallgatói értékelés alapján 44 alkalommal nyerte el a legjobb oktató címet, 1999-ben az „Év oktatója Magyarországon” fődíjjal ismerték el tanári tevékenységét. A Mindentudás Egyetemen 2005-ben „Az állatok mozgásának elemzése” címmel tartott előadást. Tudományos munkásságát eddig 47 eredeti tudományos közlemény jelzi, amelyek impaktfaktora 83,491, a független idézetek száma 1753. Szerzője, illetve társszerzője 10 könyvnek és egy nagysikerű anatómiai CD-ROM-nak, amelyek magyar, angol, német, japán és szlovák nyelveken jelentek meg. Ismeretterjesztő közleményeinek száma 17, hazai és nemzetközi konferenciákon több 100 előadást tartott. Rendszeresen oktat, illetve kutat a kölni, a bécsi, a berlini, a temesvári egyetemeken és 2004-től vendég professzora az amerikai Yale Egyetemnek, a Semmelweis Egyetemmel több, mint negyed évszázada tart fenn aktív oktatási, tudományos és tudománypolitikai kapcsolatot.

Az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsának külső tagja, Egyetemi TDK elnök, a Magyar Állatorvosok Világszervezetének alelnöke, a Magyar Állatorvos-történelmi Társaság elnöke, az Európai Állatorvos-anatómus Társaság vezetőségének tagja, a Nomina Anatomica Veterinaria szerkesztőbizottsági tagja, a XXVII. Európai Állatorvos-anatómus Kongresszus elnöke, az Állatorvos-anatómusok Világszövetségének alelnöke.

Kutatási és érdeklődési szakterületei: régészeti állattan, állatorvosi röntgenanatómia, házimadarak anatómiája, a magyar állatorvosi képzés története, stb.

 

Merczel István - okl. erdőmérnök, erdőgazdálkodási osztályvezető, SEFAG Zrt.

Született: Veszprém, 1961.

Okleveles erdőmérnökként végzett 1986-ban a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán, továbbá „pénzügyi-vállalkozói szakértői” diplomát szerzett 2001-ben a Zalaegerszegi Számviteli Főiskolán. Jelenleg a nagy múltú és hírű, somogyi állami erdőket és vadászterületeket kezelő SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. erdőgazdálkodási osztályvezetője, ahol már 35 éve dolgozik. Az elmúlt évtizedekben itt számos felelős pozíciót töltött be; volt fahasználati ágazatvezető, minőségügyi vezető, fahasználati osztályvezető, projektmenedzser, erdészetpolitikai és ellenőrzési osztályvezető, műszaki osztályvezető, valamint innovációs és technológiai főmérnök. Az „Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás2021 Somogy megyei programjaiért felelős Konzorcium koordinátora.

Elismerései: Miniszteri Elismerés (1986., 1989.), „Kaposvár Város Szolgálatáért” kitüntetés (1998.), "Somogyi Erdőkért Aranygyűrű" (2013.),

közösségi és civil tevékenység: OMVK Vadászati Hagyományokat Ápoló és Kulturális Bizottság – tag, Somogy Megyei Erdész és Természetvédő Egyesület – elnök, OEE Kaposvári Helyi Csoport – titkár, Somogy Megyei Néptáncszövetség - elnök

Kutatási és érdeklődési szakterületei: erdő- és vadgazdálkodás, természet- és környezetvédelem, folklorisztika

 

Dr. Szekrényes Tamás - okl. erdőmérnök, vadgazdálkodási és halgazdálkodási ágazatvezető, VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.


Született: Zirc, 1974.

Okleveles erdőmérnök (1998.), jelenleg a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. vadgazdálkodási és halgazdálkodási ágazatvezetője. Doktori fokozat (PhD) 2012. Erdészeti és Vadgazdálkodási tudományok tudományágában. MTA VEAB Erdészeti Szakbizottság Vadgazdálkodási Munkabizottság tagja.

OMVK Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságának tagja.

OMVK Veszprém Megyei Területi Szervezetének elnökségi tagja.